ЖАРҒЫ

Қазақстан Республикасы

Қаржы министрлігі

Мемлекеттік мүлік және

жекешелендіру комитетінің

2015 жылғы «»____

№ _____ бұйрығымен

бекітілген

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің «Дене шынықтыру және спорт бойынша республикалық оқу-әдістемелік және талдау орталығы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының

ЖАРҒЫСЫ

Астана қаласы, 2015 жыл

 1. Жалпы ережелер

 2. Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің «Дене шынықтыру және спорт бойынша республикалық оқу-әдістемелік және талдау орталығы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны (бұдан әрі – Кәсіпорын) жедел басқару құқығындағы республикалық кісіпорының ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады.

 3. Кәсіпорын «Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің «Бұқаралық спорт түрлері бойынша республикалық жоғары спорт шеберлігі мектебі» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының кейбір мәселелері туралы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын қайта атау туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 17 шілдедегі № 547 қаулысына сәйкес құрылған.

 4. Кәсіпорынның құрылтайшысы Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті болып табылады.

 5. Кәсіпорын мүлкіне қатысты республикалық меншік құқығы субъектісінің құқығын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті (бұдан әрі – Мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті орган) жүзеге асырады.

 6. Кәсіпорынға басшылықты жүзеге асыратын орган (бұдан әрі – тиісті саланың уәкілетті орган) Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Спорт және дене шынықтыру істері комитеті болып табылады.

 7. Кәсіпорынның атауы:

мемлекеттік тілде – Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің «Дене шынықтыру және спорт бойынша республикалық оқу-әдістемелік және талдау орталығы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны;

орыс тілінде – Республиканское государственное казенное предприятие «Республиканский учебно-методический и аналитический центр по физической культуре и спорту» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан»;

қысқаша түрде:

мемлекеттік тілде – «РОӘТО» РМҚК;

орыс тілінде – РГКП «РУМАЦ»

 1. Кәсіпорынның орналасқан жері: 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Қабанбай батыр көшесі, 45-үй.

 2. Кәсіпорынның заңды мәртебесі

 3. Кәсіпорын мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен бастап құрылған болып саналады және заңды тұлға құқығына ие болады.

 4. Кәсіпорынның заңнамаға сәйкес дербес теңгерімі, банктерде шоттары, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы бейнеленген және кәсіпорының атауы жазылған мөрі болады.

 5. Республикалық мемлекеттік кәсіпорын Қазақстан Республикасы Үкіметінің келісімімен басқа заңды тұлғаны құра алады, сондай-ақ, оның құрылтайшысы (қатысушысы) бола алады.

Кәсіпорын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес филиалдар мен өкілдіктер құра алады.

 1. Кәсіпорын жасасатын және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес міндетті мемлекеттік немесе өзге тіркеуге жататын азаматтық-құқықтық мәмілелер, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен өзгеше көзделмесе, тіркелген сәттен бастап жасасқан деп есептеледі.

 2. Кәсіпорын қызметінің мәні мен мақсаттары

 3. Кәсіпорын қызметінің мәні жоғары білікті спортшыларды және спорт резервін даярлаудың тиімді технологияларын әзірлеу және әртүрлі кезеңдердегі  дайындықтың ғылыми негізделген әдістемелермен қамтамасыз ету (жауапты жарыстарға дайындалу кезеңіндегі жасын, климат пен географиялық ерекшілектерін есепке ала отырып), жоғары білікті спортшыларды медициналық-биологиялық және фармакологиялық қамтамасыз ету болып табылады.

 4. Кәсіпорын қызметінің мақсаты жоғары білікті спортшылардың әртүрлі кезеңдердегі дайындығын әдістемелік ұсынымдармен қамтамасыз ету болып табылады.

 5. Кәсіпорының қойылған мақсатын орындау үшін мынадай қызмет түрлерін жүзеге асырады:

1) дене шынықтыру және спорт саласында талдау жұмысын жүргізу;

2) дене шынықтыру және спорт саласында әдістемелік қамтамасыз ету, оның ішінде халық арасында бұқаралық спортты басқару және ұйымдастыру жүйесін жетілдіру, Олимпиада және Азия ойындарына, Әлем және Азия чемпионаттарына жоғары білікті спортшыларды даярлау, спорт резервін, спорттық психологияны іріктеу бойынша әдістемелерді, бағдарламаларды және ұсынымдарды әзірлеу;

3) спорт түрлері бойынша ұлттық құрама командаларды ақпараттық-талдаумен қамтамасыз ету және болжау;

4) физиологиялық, психологиялық және генетикалық деректерді негізге ала отырып, құрама командаларды жинақтау перспективалы спортшыларды іріктеу бойынша әдістемелік ұсынымдарды әзірлеу;

5) олимпиадалық спорт түрлері бойынша кешенді талдау топтарын құру;

6) озық спорт тәжірибесін жинақтау, спорттық жаттығудың жаңа құралдары мен технологияларын анықтау және әзірлеу; спорттық ғылымның  жаңа жетістіктерін экспериментальды анықтау;

7) жаттықтырушы-оқытушы құрамының біліктілігін арттыру және қайта даярлау жөніндегі курстарды ұйымдастыру және өткізу, дене шынықтыру мен спорт саласындағы жаттықтырушылар мен мамандарға консультациялық және өзге де қызмет көрсету;

8) республиканың спорт мектептерінде жаттықтырушы-оқытушы құрамының жұмысына әдістемелік басшылықты жүзеге асыру;

9) жаттығу барысын, жоғары спорт және спорт резервін медициналық-биологиялық қамтамасыз ету жүйесін зерттеу, талдау және әзірлеу;

10) дене шынықтыру мен спорт саласындағы әдістемелік оқу құралдарын, тақырыптық жинақтарды, конференциялар мен семинарлардың материалдарын әзірлеу және  шығару;

11) дене шынықтыру және спорт саласында семинарлар, конференциялар, көрмелер мен жәрмеңкелер ұйымдастыру.

 1. Кәсіпорын осы Жарғыда бекітілген оның қызметінің мәні мен мақсатына сай емес қызметті жүзеге асыруға, сондай-ақ, мәмілелерді жасауға құқылы емес.

 2. Қазақстан Республикасының заңдарымен белгілі бір шектеулі қызметтiң мақсаттарына немесе басшының жарғылық құзыретін бұза отырып, кәсiпорын құжаттарына қарама-қайшылықта кәсіпорын жасасқан мәміле тиісті саланың уәкiлеттi органының немесе мемлекеттiк мүлiк бойынша уәкiлеттi органның талаптары бойынша жарамсыз деп танылуы мүмкін.

 3. Кәсіпорынның жарғыдан тыс қызметті жүзеге асыруға бағытталған басшының іс-әрекеттері еңбек міндеттерін бұзу болып табылады және тәртіптік және материалдық жауаптылық шараларын қолдануға әкеп соғады.

 4. Кәсіпорынды басқару

 5. Мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті орган:

1) Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша Кәсіпорынның құрылтайшысы болады;

2) Қазақстан Республикасының атынан Кәсіпорынға қатысты республикалық меншік құқығы субъектісінің құқықтарын жүзеге асырады;

3) тиісті саланың уәкілетті органының ұсынысы бойынша Кәсіпорын қызметінің мәні мен мақсаттарын, сондай-ақ, осындай қызметті жүзеге асыратын Кәсіпорын түрін айқындайды және Кәсіпорынның Жарғысын, оған өзгерістер мен толықтыруларды енгізуді бекітеді;

4) тиісті саланың уәкілетті органының келісімі бойынша Кәсіпорынға берілген немесе өз шаруашылық қызметінің нәтижесінде сатып алынған мүлікті алып қоюды немесе қайта бөлуді жүзеге асырады;

5) Кәсіпорын мүлкінің мақсатты және тиімді пайдаланылуына бақылауды жүзеге асырады;

6) Мемлекеттік мүліктің мақсатты пайдаланылуын бақылау нәтижелері бойынша анықталған Кәсіпорынның артық, пайдаланбайтын не мақсатына сай пайдаланбаған мүлкін, бақылауды жүзеге асырған кезден бастап алты ай өткен соң, тиісті саланың уәкілетті органының келісімінсіз алып қоюды жүзеге асырады;

7) Кәсіпорынға алып қойылған мүлікті күтіп ұстау және оны кейіннен теңгерімнен шығара отырып, өзге тұлғаға бергенге дейін сақталуын қамтамасыз ету мерзімін белгілейді;

8) тиісті саланың уәкілетті органына Кәсіпорынды қайта ұйымдастыруға және таратуға келісім береді;

9) Кәсіпорынға бекітіліп берілген мүлікті (ол өндірген өнімді сатуды қоспағанда) иеліктен шығаруға немесе оған өзгеше тәсілмен билік етуге, филиалдар мен өкілдіктер құруға, сондай-ақ дебиторлық берешекті беруге және есептен шығаруға келісім береді;

10) Кәсіпорынға бекітіліп берілген мүлікті мүліктік жалға беруге (жалға беру) талдау жүргізеді;

11) Кәсіпорынның жұмыс істеуі мен басқару тиімділігінің мониторингін ұйымдастыруды және жүргізуді жүзеге асырады;

12) Кәсіпорын жанындағы ғылыми-әдістемелік және талдау кеңесіне басшылықты жүзеге асырады;

13) Қазақстан Республикасының заңнамасымен оның құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелерді шешеді.

 1. Тиісті саланың уәкілетті органы:

1) Кәсіпорын бюджетінен қаржыландырылатын қызметтің басым бағыттарын және жұмыстардың (қызметтердің) міндетті көлемдерін айқындайды;

2) мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органға Кәсіпорын қызметінің мәні мен мақсатын айқындау бойынша, сондай-ақ осындай қызметті жүзеге асыратын Кәсіпорынның түрін айқындау жөнінде ұсыныстар енгізеді;

3) Кәсіпорынның даму жоспарларын және оларды орындау бойынша есептерді қарайды, келіседі және бекітеді;

4) Кәсіпорын мүлкінің сақталуына және Кәсіпорынның даму жоспарларының орындалуына талдау жасауды және бақылауды жүзеге асырады;

5) мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органға Кәсіпорынға берілген немесе өзінің шаруашылық қызметінің нәтижесінде ол сатып алған мүлікті алып қоюға немесе қайта бөлуге келісімін береді;

6) Кәсіпорынды басқаруды жүзеге асырады;

7) Кәсіпорынның жылдық қаржылық есебін бекітеді;

8) мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органмен келісе отырып, Кәсіпорынды қайта ұйымдастыруды және таратуды жүзеге асырады;

9) Кәсіпорынның таза табысының бір бөлігін республикалық бюджетке толық және уақытылы аударылуын бақылауды жүзеге асырады;

10) Кәсіпорын директорының ұсынымы бойынша оның орынбасарын (орынбасарларын) және бас бухгалтерді қызметке тағайындайды және қызметтен босатады;

11) жыл сайын Кәсіпорынның еңбекақы төлеу қорының мөлшерін белгілейді;

12) Кәсіпорын директорының, оның орынбасарларының, бас бухгалтердiң лауазымдық жалақыларының мөлшерiн, оларға сыйлық беру және өзге де сыйақы жүйесiн белгілейді;

13) Кәсіпорын басшысының ұсынысы бойынша Кәсіпорын филиалдары мен өкілдіктерінің директорларын қызметке тағайындауға және қызметтен босатуға келіседі;

14) Қазақстан Республикасының заңнамасымен оның құзыретіне жататын өзгеде мәселелерді шешеді.

 1. Кәсіпорын директоры оның органы болып табылады.

 2. Директорды тағайындау, оны аттестаттаудан өткізу Қазақстан Республикасы заңдарында белгіленген жағдайлардан басқа, Қазақстан Республикасы Үкіметі айқындайтын тәртіппен жүзеге асырылады.

 3. Тиісті саланың уәкілетті органы Кәсіпорынның директорымен еңбек қатынастарын Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес еңбек шартын жасасу арқылы ресімдейді.

Еңбек шартында Қазақстан Республикасының Еңбек кодексімен белгіленген жағдайлардан басқа, бюджетке таза табыстың белгіленген бөлігін уақытылы аударылмағаны үшін Кәсіпорын директорының жауапкершілігі айқындалады.

 1. Кәсіпорын директоры Кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметіне және мүлкінің сақталуына дербес жауапкершілікте болады.

 2. Кәсіпорын директоры Кәсіпорында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекетті ұйымдастыруға дербес жауапкершілікте болады.

 3. Директор дара басшылық қағидаттарында әрекет етеді және Кәсіпорын қызметінің барлық мәселелерін Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен айқындалатын өз құзыретіне сәйкес дербес шешеді.

 4. Директор:

1) Кәсіпорынның атынан сенімхатсыз әрекет етеді және оның мүдделерін барлық органдарда білдіреді;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген шектерде Кәсіпорынның мүлкіне иелік етеді;

3) шарттар жасасады және өзге де мәмілелер жасайды;

4) сенімхаттар береді;

5) банктік шоттар ашады;

6) Кәсіпорынның барлық қызметкерлері үшін міндетті бұйрықтар шығарады және нұсқаулар береді;

7) Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес Кәсіпорынның қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды және олармен жасасқан еңбек шарттарын бұзады, оларды көтермелеу шараларын қолданады және егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен өзгеше көзделмесе оларды жазаға тартады;

8) белгіленген еңбекақы төлеу қоры шегінде еңбекақы төлеу нысанын, штаттық кестені, лауазымдық жалақылар мөлшерін, Кәсіпорын қызметкерлеріне (өзінің орынбасарлары мен бас бухгалтерді қоспағанда) сыйлықақы беру және өзге де сыйақы жүйесін бекітеді;

9) өзінің орынбасарларын қызметке тағайындау және қызметтен босату үшін тиісті саланың уәкілетті органына кандидатуралар ұсынады;

10) өзінің орынбасарлары мен Кәсіпорынның басқа да басшы қызметкерлерінің құзыретін белгілейді;

11) тиісті саланың уәкілетті органының келісімі бойынша Кәсіпорынның филиалдары мен өкілдіктерінің директорларын қызметке тағайындайды және қызметтен босатады;

12) Кәсіпорынның филиалдары мен өкілдіктері туралы ережелерді бекітеді;

13) Кәсіпорын жанындағы ғылыми-әдістемелік және талдау кеңесіне басшылықты жүзеге асырады;

14) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

 1. Кәсіпорынның мүлкі

 2. Кәсіпорынның мүлкін, құны оның теңгерімінде көрсетілетін Кәсіпорынның активтері құрайды.

 3. Кәсіпорынның мүлкі бөлінбейтін болып табылады және салымдар (жарғылық капиталдағы қатысу үлестері, пайлар) бойынша, оның ішінде Кәсіпорын қызметкерлерінің арасында бөлуге болмайды.

 4. Кәсіпорынның мүлкі:

1) оған меншік иесі берген мүліктен;

2) өз қызметiнiң нәтижесінде сатып алынған мүлiктен (ақшалай табыстарды қоса алғанда);

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де қаражат көздерінің есебінен қалыптастырылады.

 1. Кәсіпорынның қарамағында тек оның жарғылық мақсаттарымен көзделген қызметті қамтамасыз ету үшін оған қажет не осы қызметтің өнімі болып табылатын мүлкі болуы мүмкін.

 2. Жедел басқару  құқығын алу және оны тоқтату, егер осы Жарғымен өзгеше көзделмесе немесе осы заттық құқықтың табиғатына қайшы келмесе, меншік құқығын және өзге де заттық құқықты алу мен тоқтату үшін Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде көзделген жағдайлар мен тәртіппен жүзеге асырылады.

 3. Жедел басқарудағы мүлікті пайдаланудан түскен табыс, өнім мен кірістер, сондай-ақ Кәсіпорынның шарттар немесе өзге де негіздер бойынша алған мүліктері Қазақстан Республикасының заңнамасында меншік құқығын алу үшін белгіленген тәртіппен Кәсіпорынның жедел басқаруына түседі.

 4. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен немесе меншік иесінің шешімімен өзгеше белгіленбесе, мүлікке жедел басқару  құқығы, оған қатысты меншік иесі оны Кәсіпорынға бекіту туралы шешім қабылдаған, Кәсіпорында мүлікті өз теңгеріміне бекіткен сәтінде туындайды.

 5. Кәсіпорынның негізгі құралдарына жататын мүлікті сатып алу-сату, айырбастау, сыйға тарту шарттары негізінде иеліктен айыруға құқығы жоқ.

 6. Кәсіпорынның мүлкіне жедел басқару құқығы Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 249-бабында көзделген тәртіппен және меншік құқығын тоқтату негіздері бойынша, сондай-ақ осы Жарғының 37-тармағында  көзделген жағдайларда тоқтатылады.

 7. Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті орган тиісті саланың уәкілетті органының келісімі бойынша Кәсіпорынға бекітілген мүлікті алып қоюға (жедел басқару құқығында) не оны өзi құрған басқа заңды тұлғалар арасында қайта бөлуге құқылы.

 8. Жедел басқару құқығындағы мүлікті алып қою туралы шешімде мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті орган  Кәсіпорынға оны  өзге тұлғаға бергенге дейін ұстауын және сақталуын қамтамасыз етудің мерзімдерін белгілейді.

 9. Осы Жарғының 35-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, Кәсіпорын (жедел басқару құқығында) негізгі құралдарға жататын, өзiне бекiтiлiп берiлген мүлiктi иеліктен шығаруға немесе оған өзгеше тәсiлмен билiк етуге, дебиторлық берешекті мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның жазбаша келісімімен ғана беруге және есептен шығаруға құқылы.

 10. Кәсіпорын оған жедел басқару құқығында бекітілген негізгі құралдарға жатпайтын жылжымалы мүлікке дербес билік етеді.

 11. Кәсіпорынның қызметін қаржыландыру

 12. Кәсіпорынның қызметі өз кірісі және Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасымен айқындалған тәртіппен алынған бюджет қаражаты есебінен даму жоспарына сәйкес қаржыландырылады.

Кәсіпорынның даму жоспарларын әзірлеу және бекіту тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.

 1. Кәсіпорынның таза кірісін бір бөлігін аудару нормативі «Республикалық мемлекеттік кәсiпорындардың таза табысының бір бөлігін аудару нормативін бекіту және «Республикалық бюджетке түсетiн түсiмдердiң алынуына, артық (қате) төленген соманың бюджеттен қайтарылуына және (немесе) есепке алынуына және салықтық емес түсiмдердiң, негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдердiң, трансферттердiң, бюджеттiк кредиттердi өтеу, мемлекеттiң қаржы активтерiн сатудан түсетiн соманың, қарыздардың бюджетке түсуiн бақылауды жүзеге асыруға жауапты уәкiлеттi органдардың тiзбесiн бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2008 жылғы 31 желтоқсандағы № 1339 қаулысына өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 2 мамырдағы  № 448 қаулысына сәйкес белгіленеді.

 2. Кәсіпорын өзі өндірген өнімді дербес жарата алады.

 3. Кәсіпорын өндiретін және өткізетін тауарларына (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) бағаларды тиісті саланың уәкілетті органы белгiлейдi.

 4. Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынған, Жарғымен көзделмеген қызметтi жүзеге асырудан осы кәсіпорын алған кірістер, сондай-ақ бюджеттен қаржыландыру есебінен құралған, сатылатын тауарларға (жұмыстардың, қызметтердің) белгіленген бағаларын көтеру нәтижесiнде алынған кірістер Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртiппен бюджетке алынуға жатады. Мүлікті бухгалтерлік есеп қағидалары бойынша тиісті түрде көрсетпей пайдалану фактілері анықталған жағдайда, ол да алып қоюға жатады.

 5. Кәсіпорынның жарғылық капиталы

 6. Кәсіпорынның (жедел басқару құқығындағы) жарғылық капиталы меншік иесінінен жарғылық қызметті жүзеге асыру үшін басқаруға алынған мүліктен қалыптасады.

 7. Кәсіпорынның есепке алуы мен есептілігі

 8. Кәсіпорынның бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есептілігін жасау бухгалтерлік есепке алуға мен қаржылық есептілік туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына және халықаралық есептіліктің тиісті саланың уәкілетті органының келісімі бойынша жедел басқару құқығындағы қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес Кәсіпорынның директоры бекітетін есеп саясатына сәйкес жүзеге асырылады.

 9. Кәсіпорынның жылдық қаржылық есептілігі бухгалтерлік теңгерімді, табыстар мен шығындар туралы есепті, ақша қаражатының қозғалысы туралы есепті, өз капиталындағы өзгерістер туралы есепті, түсіндірме жазбаны қамтиды.

 10. Кәсіпорынның жауапкершілігі

 11. Кәсіпорын өз міндеттемелері бойынша өзінің иелігіндегі ақшаға жауап береді. Ақша жеткiлiксiз болған кезде, оның мiндеттемелерi бойынша Қазақстан Республикасы немесе әкімшілік-аумақтық бірлік тиісті бюджет қаражатымен субсидиарлық жауаптылықта болады.

 12. Еңбек ұжымымен өзара қатынас

 13. Кәсіпорынның әкімшілігі мен еңбек ұжымы арасындағы өзара қарым-қатынас Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне және ұжымдық шартқа сәйкес айқындалады.

 14. Кәсіпорынның жұмыс режимі ішкі еңбек тәртібі қағидаларына сәйкес белгіленеді және Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының нормаларына қайшы келмеуі тиіс.

 15. Кәсiпорын қызметкерлерiне еңбекақы төлеу

 16. Кәсіпорынның еңбекақы төлеу қорының мөлшерін жыл сайын тиісті саланың уәкілетті органы белгілейді.

 17. Еңбекақы төлеу нысандарын, штат кестесiн, лауазымдық жалақылар мөлшерiн, сыйлықақы беру және өзге сыйақы жүйесiн еңбекке ақы төлеу қорының шегiнде Кәсiпорын дербес белгілейді.

 18. Кәсiпорын директорының, оның орынбасарларының, бас бухгалтерiнiң лауазымдық жалақылар мөлшерiн, оларға сыйлықақы беру және өзге де сыйақы жүйесiн тиісті саланың уәкілетті органы белгiлейдi.

 19. Кәсіпорынды қайта ұйымдастыру және тарату

 20. Кәсіпорынды қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша жүргізіледі.

Кәсіпорын Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексімен көзделген басқа да негіздер бойынша таратылуы мүмкін.

 1. Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, Кәсіпорынды қайта ұйымдастыруды және таратуды мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның келісімі бойынша тиісті саланың уәкілетті органы жүзеге асырады.

 2. Кредит берушілердің талаптарын қанағаттандырғаннан кейін таратылған Кәсіпорынның қалған мүлкін мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті орган қайта бөледі.

Кредит берушілердің талаптары қанағаттандырылғаннан кейін таратылған Кәсіпорынның қалған ақшасы, Кәсіпорынның мүлкін сату нәтижесінде алынған қаражатты қоса алғанда, тиісті  бюджеттің табысына есептеледі.

 1. Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу тәртібі

 2. Кәсіпорынның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар тиісті саланың уәкілетті органының ұсынысы бойынша мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның бұйрығымен енгізіледі.

Директор ____   ____

Т.А.Ә.                           қолы